Centrum Mediacji przy
Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej

Skorzystaj z mediacji już dziś!

Czym jest mediacja?

Mediacja jest jedną z form rozwiązywania sporów.

Sprowadza się więc do rozwiązywania sporów bez udziału sądu powszechnego, chociaż coraz

częściej Sądy korzystają z pomocy mediatorów aby pozwolić uczestnikom

mediacji przy pomocy neutralnego i bezstronnego mediatora wypracować

warunki porozumienia.

3a
1a
4a

Jak trafić do mediacji ?

Na podstawie umowy o mediację

Przejdź do elektronicznego formularza wniosku o mediację.
Złóż wniosek

Aktualności z Centrum Mediacji

Przeczytaj nasze ostatnie wpisy