Koschel-Sturzbecher Agata

Agata Koschel-Sturzbecher
500-091-968

a.koschel-sturzbecher@adwokaci-ks.pl

Doktor nauk prawnych. Posiada uprawnienia i tytuł Mediatora (Certyfikat nr 501/2019) wydany przez Centrum Mediacji Przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest wpisana na listę mediatorów w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim.