Golusińska Katarzyna

Katarzyna Golusińska

602-199-422

k.golusinska@dgip.pl

Mediatorka od 2013r. Stały mediator wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Prezeska Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Członkini Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w WarszawiePrzewodnicząca Komisji do spraw Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Członkini Stowarzyszenia #wartomediować z siedzibą w Poznaniu.  Ukończyła studia podyplomowe w zakresie mediacji (2019) UAM w Poznaniu, a także studia podyplomowe profesjonalny mediator gospodarczy (2020) UAM w Poznaniu.  Uczestniczka wielu kursów i szkoleń mediacyjnych. Współautorka publikacji „Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika”.