Spelak Krzysztof

Krzysztof Spelak

604-064-889

adwokat-spelak@wp.pl


W 2013r. ukończył szkolenie dla mediatorów przy Krajowym Stowarzyszeniu Mediatorów, członek Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, mediator wpisany na listę Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Od 2016r. wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. W 2017r. powołany w skład Komisji ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, od tego też czasu wykładowca z zakresu mediacji.