Grycz-Andrzejewska Mariola

Mariola Grycz-Andrzejewska

669-356-889

grycz.mariola@gmail.com

Ukończyłam 2-semestralne studia podyplomowe Mediacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ponadto brałam udział w konferencji „Mediacja w centrum – droga do porozumienia”, organizowanej przez TKOPD w Poznaniu, a także w konferencji szkoleniowej „Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym”, współorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych.