Skonieczna-Masternak Paulina

Paulina Skonieczna-Masternak

608-110-565

adwokat@skoniecznamasternak.pl

adwokat, mediator

ukończyłam Podstawowe Szkolenie z Mediacji prowadzone przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a nadto szkolenia: „Mediacje cywilne i  ospodarcze”, „Mediacje pracownicze”, „Mediator rodzinny – szkolenie specjalistyczne” organizowane przez Centrum Szkoleń Prawnych.

preferowane dziedziny mediacji: cywilne, gospodarcze, rodzinne