Ruszkiewicz Piotr

Piotr Ruszkiewicz

502-653-322

biuro@adwokatruszkiewicz.pl

Mediator wpisany na listę mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Wiceprezes Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

Uczestnik szkoleń mediacyjnych z zakresu prawa gospodarczego, rodzinnego, karnego, cywilnego, a także prawa pracy.