Schubert Romana

Romana Schubert

508-222-989

romana@schubert-adwokat.pl

– odbyte kursy – 2008-2009 – kurs akademicki Mediator sądowy prowadzony przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie

– doświadczenie zawodowe:

od 6.09.2013r. – stały mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie od 12.12.2016r. – stały mediator Sądu Okręgowego w Kaliszu