Michałek-Strzelewicz Zuzanna

Zuzanna Michałek-Strzelewicz

601-720-456

zuzanna.michalek@michalekipartnerzy.pl

Uzyskanie uprawień mediatora:

– Szkolenie Zawodowe Mediatorów – Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, 2017 r.

– Wpis na listę stałych mediatorów sądowych Sądu Okręgowego w Poznaniu, 2017 r.

Studia podyplomowe:

– Profesjonalny Mediator Gospodarczy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018-2019 r.

Kursy i szkolenia:

– Mediacja Prawem Obywatelskim –  SWPS, 2018 r.

– Mediacja w sporach cywilnych i gospodarczych – CAM, 2019 r.

– Mediacje rodzinne –  O-media Instytut Komunikacji, 2020 r

– Koszty mediacji – zagadnienia praktyczne – Centrum Szkoleń Prawnych, 2020 r.

– Mediacje umowne – zagadnienia praktyczne – Centrum Szkoleń Prawnych, 2020 r.

– Płaszczyzna mediacyjna w sprawach frankowych – krytyczne punkty – Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, 2021 r.