Konferencja Mediacje w Szkole

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji (20.10.2022 roku) oraz Tygodnia Mediacji (17-21.10.2022 roku) w dniu 20.10.2022 roku została zorganizowana w Koninie Konferencja Mediacje w Szkole, popularyzująca mediacje, szczególnie mediacje rówieśnicze w subregionie konińskim, pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Adwokat Mediator Aleksandra Fątowicz i adwokat mediator Marlena Korytkowska pełniły dyżur celem propagowania mediacji jako przyjaznego dla stron sposobu rozwiązywania trudnym sytuacji rodzinnych, wymiany doświadczeń w zakresie stosowania mediacji, a także poglądów i spostrzeżeń z dotychczasowej praktyki mediatora.