Szkolenie z umiejętności miękkich 18.05.2023r.

Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu zaprasza do udziału w szkoleniu z umiejętności miękkich w pracy mediatora, które poprowadzi adw. Marta Ruszkiewicz. Szkolenie odbędzie się dnia 18.05.2023r. w godzinach 15.00-18.00
w Wydziale Prawa i Administracji UAM al. Niepodległości 53 sala Gamma.

Celem szkolenia jest wyposażenie mediatorów w umiejętności miękkie- narzędzia przydatne do prowadzenia mediacji. Szkolenie będzie obejmować takie zagadnienia jak: – Komunikacja werbalna i niewerbalna w toku mediacji – Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalazji i rozwiązywania konfliktów – Ocenianie i podejmowanie decyzji – Techniki wywierania wpływu społecznego Szkolenie będzie miało charakter zarówno teoretyczny jak i warsztatowy.

Chętnych mediatorów zapraszamy do zapisów: https://docs.google.com/forms/d/1l3dY8wQ6_badxO0_cFEJIFYYb2Wd2kW5c8KQuJwVhC8/edit

Za szkolenie przysługuje 6 pkt szkoleniowych.